Skolprogram

Skolprogram 2017-2018

Här kan du ladda ner skolprogrammet för läsåret 2017-2018:

Skolfolder 2017-18   fsk-6

Skolfolder 2017-18   7-9 & gy

Pris
Alla gotländska regionala förskolor och skolor har fri entré på Fenomenalen. De privata förskolorna och skolorna på Gotland betalar 500 kr/besök. Skolor från andra delar av landet betalar 50 kr/barn dock minst 500 kr.

Period
Ht 16: Vecka 36-49
Vt 17: Vecka 3-21
Några program erbjuds  under en begränsad period av läsåret

Bokningsbara tider
8.30 & 10.30, om inte annat anges.

Programlängd
1,5 timme om inte annat anges.

Bokning av skolprogram
Ring 0498-26 34 73, måndag -fredag kl. 9-16.

Det brinner

Även i år satsar vi på skolprogrammet ”Det brinner” med tillhörande fortbildning. Fortbildningen ges den 18 september – anmäl dig så snart som möjligt dock senast den 11 september. Fortbildningen är ett krav för att kunna boka skolprogrammet. Läs mer här, Det brinner.

Innan ni kommer till oss för skolprogrammet Det brinner vill vi att ni har sett en film tillsammans med eleverna. Filmen heter Fritidsgården brinner, https://www.youtube.com/watch?v=Fqfo3IAua34.
Om ni hinner kan ni se på fler filmer om hur ett brandförlopp kan se ut, exempelvis
https://www.youtube.com/watch?v=Lm0uEsflluw, där man får se hur snabbt en soffa brinner.
https://www.youtube.com/watch?v=82qYt5vsju0 där det visas hur stor man släcker en eld i en fåtölj och vad som händer om man inte kan släcka.