Pentamino

Ett pentamino-pussel består av bitar som är sammansatta av fem kuber i olika kombinationer. Pusselbitarna kan läggas samman och bilda rektanglar med olika långa sidor. Det pentamino som låg i julkalendern 2016 hade sidan sex kuber x tio kuber i förpackningen. Till att börja med kan du lägga tillbaka pusselbitarna i en likadan rektangel.

Nästa steg blir att lägga en rektangel med sidan 5×12 kuber.

Du kan också lägga en rektangel med sidorna 4×15 kuber eller 3×20 kuber.

Googla på pentamino eller kika på https://en.wikipedia.org/wiki/Pentomino