Om Fenomenalen

Det finns för få naturvetare och tekniker i Sverige. Fenomenalen spelar därför en viktig roll då vi har möjlighet att väcka ett intresse i unga år vilket kanske kan leda till högre utbildning längre upp i åldrarna.

1989 startade Fenomenalen med målet att inspirera och utveckla naturvetenskap, teknik och matematik. Fenomenalen är en del av Region Gotland under Barn & Utbildningsförvaltningen och i 24 år hyrde vi in oss i Gotlands Museums lokaler på Strandgatan i Visby. 2013 flyttade vi hela verksamheten till Skeppsbron i Visby hamn där Fenomenalen firade sitt 25-årsjubileum 2014.

Fenomenalen har ca 20 000 besökare per år, varav 3500 elever besöker oss med sina skolklasser.

Vi fortbildar lärare och tar emot företag som vill utveckla sin personal genom lek, samarbeten och nya lösningar.

Fenomenalen är också en del i ett större nätverk – Föreningen Svenska Science Center. Vi är 18 aktörer och vi möter tillsammans ca 1,5 miljoner besökare per år.

Science Center i Sverige:

Balthazar i Skövde
Dalénium i Stenstorp
Faktotum i Eskilstuna
Fenomenmagasinet i Linköping
Framtidsmuseet i Borlänge
Innovatum Science Center i Trollhättan
Kreativum i Karlshamn
Molekylverkstan i Stenungssund
Navet i Borås
Technicus i Härnösand
Teknikens Hus i Luleå
Tekniska museet i Stockholm
Tom Tits Experiment i Södertälje
Universeum i Göteborg
Upptech i Jönköping
Visualiseringscenter C i Norrköping
Vattenhallen i Lund