Om Fenomenalen

Det finns för få naturvetare och tekniker i Sverige. Fenomenalen har en viktig roll då vi har möjlighet att väcka ett intresse i unga år, vilket kanske kan leda till högre utbildning längre upp i åldrarna.

1989 startade Fenomenalen med målet att inspirera och utveckla naturvetenskap, teknik och matematik. Fenomenalen är idag en del av Region Gotland under Utbildnings- & Arbetslivsförvaltningen. De första 24 åren hyrde vi in oss i Gotlands Museums lokaler på Strandgatan i Visby men 2013 flyttade vi hela verksamheten till Skeppsbron i Visby hamn där Fenomenalen firade sitt 25-årsjubileum 2014.

Fenomenalen har ca 20 000 besökare per år, varav 3500 elever besöker oss med sina skolklasser.

Vi fortbildar lärare och tar emot företag som vill utveckla sin personal genom lek, samarbeten och nya lösningar.

Fenomenalen är också en del i ett större nätverk – Föreningen Svenska Science Center. Vi är 19 aktörer och vi möter tillsammans ca 1,5 miljoner besökare per år. Om du vill veta mer om ett science center nära dig så kan du hitta det här, www.fssc.se.