Fortbildning

Fortbildning läsåret 2018/19

 

NTA

Fenomenalen har tagit över hantering och samordning av NTA-lådorna. För att få låna en NTA-låda måste man ha gått en kurs.

Följande kurser kommer att erbjudas under läsåret 2018-2019:

Vt 2018
12 mars: Kretsar kring el, åk 4-6
13 mars: Fast eller flytande. åk F-2
14 mars: Förändringar, åk 1-3
15 mars: Vatten, förskolan

För samtliga kurser:
Plats: Fenomenalen
Tid: 8.30-16.00
Anmälan: 0498-263473,  eller info@fenomenalen.se senast en vecka före kursstart.