Fortbildning

Fortbildning läsåret 2017/18

Under hösten genomför vi en fortbildning inom projektet Det brinner! Utbildningen ges den 18 september, kl.13-16.30, för pedagoger i åk 7-9. Läs mer i dokumentet nedan:

Det brinner, fortbildning på Fenomenalen, september 2017

Nästa tillfälle för utbildning blir ht-18

NTA

Fenomenalen har tagit över hantering och samordning av NTA-lådorna. För att få låna en NTA-låda måste man ha gått en kurs.

Följande kurser kommer att erbjudas under läsåret 2017-2018:

Ht 2017
28-29 augusti: Mönster och algebra , åk 4-6
30 augusti: Frö till frö, åk 4-6
1 september: Jord, åk 1-3
5 september: Vatten, fsk.
6 september: Luft, fsk.

Vt 2018
23 januari: Matens kemi, åk 4-6
24 januari: Jämföra och mäta, F-klass-åk 1
25 januari: Vatten, fsk.
26 januari: Luft, fsk.

För samtliga kurser:
Plats: Fenomenalen
Tid: 8.30-16.00
Anmälan: 0498-263473,  eller info@fenomenalen.se senast en vecka före kursstart.

Fenomenala fortbildningar för arbetslag

Fenomenalen har tagit fram ett antal fortbildningspaket som vi kan genomföra för hela arbetslag eller rektorsområden. Dessa kan genomföras på valfri plats. Vi erbjuder följande:

För skolpersonal:
Att lära in matematik ute
Upptäcktsfärd i kemins värld
Lekplatsfysik
Att lära in teknik ute

För förskolepersonal:
Lekplatsfysik
Leka och lära kemi
Leka och lära matematik utomhus
Leka och lära teknik ute

Ring 26 34 72 för offert!