Länkar

Här har vi samlat några länkar till hemsidor som vi tycker är intressanta!

Nationella Resurscentra:

CETIS är ett nationellt resurscentrum för teknik i skolan. Deras huvuduppgift är att tillsammans med förskolans och grundskolans personal andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen.Cetis har bl.a. gett ut materialet Teknik tillsammans
www.cetis.se
www.tekniktillsammans.se

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik skall stödja hela skolan, från förskola till vuxenutbildning med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning. Längst ner på sidan finns kalendrar som de gett ut med tips om experiment med kroppen, skogen etc.
http://www.bioresurs.uu.se/forskolan/index.cfm?page=26

Nationellt resurscentrum för fysik är verksamt vid Lunds universitet. Huvuduppgiften är att öka barns och ungdomars intresse för naturvetenskap i allmänhet och fysik i synnerhet. Här finns några enkla experiment.
http://www.fysik.org/WebSite/Enkla_experiment/mainpage.html

Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet för barn har en del tips om utomhuspedagogik.
www.oru.se/NCFF/Vara-omraden/Utomhuspedagogik/

Nationellt centrum för matematikutveckling arbetar för att öka intresset för matematik.
www.ncm.gu.se
http://ncm.gu.se/node/345 är Ncm:s sida med Länkar för utomhusmatematik
http://ncm.gu.se/node/2146 Ncm:s sida med Litteraturlista för utomhusmatematik

 

Andra intressanta länkar:

På utbildningsradions hemsida finns program om allt möjligt inom naturvetenskap, teknik och matematik.
www.ur.se

UR har gjort en väldigt bra sida om digitala verktyg och hur man kan använda dem i skolan.
www.ur.se/didaktikensverktyg/

Sidan om drakarna Berta och Gilbert som gillar att hålla på med Kemi. Här kan man också köpa böckerna om Berta och Gilbert.
www.draknet.se/Lararrummet/Lararrummet.html

www.outdoorteaching.com/se/webshop/boecker  Här kan man köpa böckerna Att lära in matematik ute, Att lära teknik ute m.fl.

www.plastkemiforetagen.se/kemins-dag/Pages/default.aspx Här kan man från och med maj anmäla sin klass för att få material till Kemins Dag i oktober.

www.webbmatte.se

www.skolporten.se

www.prim-gruppen.se

www.mattesmedjan.se

www.didaktiv.no, norsk sida med tillhörande idéhäften

www.skogeniskolan.se

www.mai.liu.se/TM/didaktik/publicerat-exjobb.html

http://svemat.kevius.com, svenska matematiklänkar

www.smal-matte.com Sveriges Matematiklärarförening

På lektion.se lägger lärare ut sina lektioner för alla att ta del av. Det är kostnadsfritt för att bli medlem vilket man måste vara för att kunna ta del av lektionstipsen.
http://www.lektion.se

Ystads kommuns IT-pedagog har samlat en massa bra länkar under namnet Skolväskan på Ystad kommuns hemsida. Skolväskan är i huvudsak för personal i skolan.
http://www.ystad.se/skolvaskan

Ystads kommuns IT-pedagog har samlat en massa bra länkar under namnet Lilla skolväskan på Ystad kommuns hemsida. Lilla skolväskan är i huvudsak för personal i förskolan.
http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/9D53748B29F780C8C125709A00411A99