Skolprogram

Skolprogram 2018-2019

Här kan du ladda ner skolprogrammet för läsåret 2018-2019:

Skolfolder 2018-19 fsk-6

Skolfolder 2018-19 7-9

Pris
Alla gotländska regionala förskolor och skolor har fri entré på Fenomenalen. De privata förskolorna och skolorna på Gotland betalar 500 kr/besök. Skolor från andra delar av landet betalar 70 kr/barn dock minst 700 kr.

Period
Ht 18: 3 sept. – 14 dec
Vt 19: 14 jan. – 24 maj
Med reservation för att några program erbjuds under en begränsad period av läsåret

Bokningsbara tider
8.30 & 10.30, om inte annat anges.

Programlängd
1,5 timme om inte annat anges.

Bokning av skolprogram
Ring 0498-26 34 73, måndag -fredag kl. 9-16.

Det brinner

Efter samråd med lärare och skolledare kommer vi att erbjuda Det brinner under begränsade perioder. Läs mer om upplägget i skolfoldern som ligger som länk här ovan.